Menu główne
Aktualności
Historia parafii
Galeria zdjęć
Duszpasterstwo:
- Akcja Katolicka
- Caritas
- Żywy Różaniec
- Katecheza:
- dzieci
- młodzieży
Nabożeństwa
Kontakt


Historia parafii

    Maszewo dawne osiedle Wenedów chronione było błotnistym terenem przed najazdami nieprzyjacielskimi. Kiedy w 1124 r. Biskup Otton pielgrzymował z Pyrzyc do Kamienia droga jego działalności misyjnej wiodła z wielkim prawdopodobieństwem przez Maszewo.
    Pierwsi mieszkańcy maszewscy otrzymali teren na wzniesieniu wśród licznych pagórków - który otoczyli wysokimi murami do dziś zachowanymi. Mury miasta miały 2 bramy: nowogardzką i stargardzką. Przy nowogardzkiej mieści się baszta miejska zwana francuską.

    Nazwę MASZEWO spotyka się w źródłach historycznych po raz pierwszy w 1232 r., a w 20 lat później w 1252 wspomniane jest przez "Rycerza Konrada z Maszewa" słowiańskiego dziedzica, który miał swoją siedzibę na Górze Zamkowej. W tymże stuleciu właściciele Maszewa sprzedali dobra biskupowi Hermanowi z Kamienia, który nadał miastu magdeburskie prawa miejskie. W 1451 r. Maszewo przeszło w posiadanie księcia Pomorskiego Bogusława IX - który w 1481 r. miasto wraz z okolicznymi wioskami jako lenno oddał Hrabstwu Eberstein. W 1534 r. reformacja Lutra objęła i Maszewo. Kiedy zmarł w 1690 r. ostatni hrabia z rodu Eberstein, posiadłości ziemskie wraz z Maszewem przypadły Książętom brandenburskim, przekazanie nastąpiło w 1692 r. W czasie wojny siedmioletniej Rosjanie podeszli w okolice Maszewa i doszło do walki na terenach między Goleniowem a Nowogardem. W 1806-7 r. Maszewo i okolice są świadkami walk prusko-francuskich wojsk. Francuzi obozowali w Maszewie. Z kościoła zrobiono magazyn. Kościół późnogotycki zbudowany w 1360 r. na planie krzyża, trzynawowy. Granitowa podstawa wieży wskazuje na istniejącą w tym miejscu, znacznie starszą, prawdopodobnie XIII-wieczną świątynię. Mury kościoła z grubej gotyckiej cegły noszą ślady późniejszej przebudowy. 

   Kościół w Maszewie jest kościołem Mariackim - nazwa pochodzi z czasów katolickich, wg jednego źródła z 1274 r., a według innego z połowy XIV w., jakkolwiek historia wykazuje obecność w Maszewie ks. Bertrama już w 1233 r. W roku 1358 Papież Innocenty VI zatwierdził tytuł kościoła. W roku 1604 wieża kościelna grozi i upadkiem tak, że nie można używać dzwonów. W roku 1741 zbudowano nową, która spaliła się od uderzenia pioruna w roku 1819. W roku 1821-22 na nowo zbudowano wieżę kościelną, która przetrwała do obecnych czasów. Zwieńczenie pochodzi z 1868 roku. We wnętrzu znajduje się pięknie rzeźbiony ołtarz z kopią Obrazu MB Częstochowskiej oraz chór. W kruchcie kościoła późnogotycki krucyfiks z początku XVI w. Do roku 1792 plac koło kościoła służył jako cmentarz grzebalny.

    Gdy zakończyła się II wojna światowa w 1945 roku do Maszewa i sąsiednich miejscowości zaczęli przybywać pierwsi osadnicy. Przybywała ludność ze Wschodu z kresów oraz osadnicy wojskowi z różnych frontów.

    Kościół w Maszewie był częściowo uszkodzony. Rosjanie urządzili w kościele magazyn. Po uporządkowaniu kościoła przez pierwszych mieszkańców Maszewa dnia 19.VIII.1945 roku kościół został poświecony przez Księdza Bogdana Szczepanowskiego i została odprawiona pierwsza Msza Św. po zakończeniu II wojny światowej. Tymczasową opiekę duszpasterską sprawował Ks. Franciszek Włodarczyk z Goleniowa ze Zgromadzenia Księży Chrystusowców.

    Parafianie podjęli starania, aby w Maszewie zamieszkał na stałe ksiądz. Rezultatem tych starań był przyjazd 15.X.1945 roku Księdza Tadeusza Miękusa z Poznania.

    Teren parafii Maszewo w roku 1945 był bardzo rozległy. Do parafii należały następujące miejscowości:
Białuń, Bielice, Budziszowce, Chlebówek, Bagna, Darż, Dąbrowica, Dobrosławice, Godowo, Jarosławki, Łęczyca, Maciejewo, Nastazin, Parlino, Radzanek, Redło, Rożnowo, Jenikowo, Sokolniki, Tolcz, Tarnowo, Dębice, Przemocze, Maszewo, Leszczany. W parafii Maszewo było do obsługi 14 kościołów.


    W marcu 1946 roku duszpasterstwo w Maszewie obejmuje Ks. Edward Wowra ze Zgromadzenia Chrystusowców. Parafia pod koniec 1946 liczyła 4 tysiące ludzi. W maju 1947 roku ksiądz Wowra urządza w parafii Misje, które trwały cały tydzień. Rozdano 3 tysiące komunii św.

    Dnia. 1.IX.1949 do parafii Maszewo przybywa Ks. dr Kazimierz Świetliński. W dniach od 8 do 13.XII.1949 w parafii odbyły się Misje św., które prowadzili Ojcowie Redemptoryści. Parafia w roku 1949 liczy już 7 500 wiernych.
Ordynariusz diecezji Gorzowskiej Ksiądz Prałat Tadeusz Załuczkowski dnia 19.V.1951 eryguje parafie w Maszewie.

    W roku 1953 pod koniec września do parafii przybyły Siostry ze Zgromadzenia Niepokalanego Poczęcia N.M.P. z Warszawy.
W roku 1958 do parafii przybył Ksiądz Karol Kopacz z Towarzystwa Chrystusowego i pracował w parafii do 1965 roku.

    Od roku 1965 do 1968 duszpasterzował Ksiądz Jan Guzikowski T.Ch., na którym zakończyła się obecność Księży Chrystusowców w parafii Maszewo. W roku 1968 dekret na proboszcza otrzymał Ksiądz Piotr Skraba, który duszpasterzował do roku 1973 po ciężkiej chorobie zmarł i został pochowany na cmentarzu przykościelnym w Maszewie.

    Przejściowo parafią administrował Ksiądz Stanisław Sutuła (kilka. miesięcy w roku 1973).

    W roku 1973 dekret na proboszcza w Maszewie otrzymał Ksiądz Eugeniusz Jamrozy, który pełnił posługę duszpasterską w parafii do 1981 r,

    W latach 1981-1988 obowiązki proboszcza pełnił Ksiądz Kanonik Tadeusz Jaszkiewicz.

    W roku 1983 parafia obchodziła 750-lecie swego istnienia. Parafia przygotowywała się do tej uroczystości cały rok. Wymalowano wnętrze kościoła, dźwignięto z ruin kościół filialny w Maszewie przy ul. Stargardzkiej, który został poświecony bratu Albertowi Chmielowskiemu. Rodzina Rutkowskich z Maszewa ufundowała obraz Matki Bożej Częstochowskiej do głównego ołtarza. Została również wmurowana tablica pamiątkowa w krużganku kościoła, dla uczczenia 23 lat pracy duszpasterskiej w parafii Księży Chrystusowców oraz Księdza doktora Kazimierza Świetlińskiego.Dekretem Księdza Biskupa Kazimierza Majdańskiego proboszczem, w Maszewie z dniem 15.VII.1988 został Ksiądz Jan Żyła.

    6 - 7 X.1990 r., to dni Nawiedzenia Matki Bożej w Jej Jasnogórskim Wizerunku. Mottem modlitwy i spotkań było hasło "Jasnogórska Matko Kościoła ocal miłość i życie".

    W dniach 12 i 13 X.1991 r. miała miejsce wizytacja kanoniczna w parafii, którą przeprowadził Ksiądz Biskup Stanisław Stefanek.

    W maju 1992 r. został pomalowany kościół parafialny w Maszewie z inicjatywy rodziców dzieci I komunijnych. W tym samym roku został również pomalowany kościół w Radzanku.

    Na ręce Księdza Arcybiskupa Mariana Przykuckiego w Karmelu Miłości Miłosiernej w Szczecinie w dniu 20.III.1993 r. złożyła śluby wieczyste nasza parafianka Barbara Kamola.

    Po konsultacjach z Radą Duszpasterską z Wojewódzkim i Diecezjalnym Konserwatorem Zabytków, postanowiliśmy przeprowadzić kapitalny remont dachu na kościele parafialnym. Dach został pokryty blachą szwedzką. Kaszt inwestycji wyniósł 270 milionów złotych.

    8.V.1994 r. uroczystej Mszy Św. przewodniczył Ksiądz Arcybiskup Marian Przykucki. Msza Św. była odprawiona w intencji Sybiraków naszej parafii. Pamięci tych, którzy przeszli przez Nieludzką Ziemie została wmurowana w krużganku kościoła tablica pamiątkowa.

    Dnia 2.VII.1995 r. gościliśmy w naszej parafii Księdza Biskupa Jana Gałeckiego, który został zaproszony na uroczystą Sesje Rady Gminy i Miasta Maszewa z okazji 50-lecia

    Polskości Pomorza Zachodniego. Ksiądz Biskup Jan Gałecki odprawił Mszę Św. w kościele parafialnym w Maszewie o godz. 11.00 o Boże błogosławieństwo dla Gminy Maszewo.

    W roku 1995 w miesiącu październiku w domu parafialnym przy ul. Mickiewicza została założona nowa instalacja centralnego ogrzewania na gaz ziemny. Cała inwestycja kosztowała 160 milionów złotych.

    Dzięki ofiarności i poświeceniu wiernych i kapłanów pracujących na tych terenach, zdołano zatroszczyć się o kościoły i kaplice, które do dzisiaj służą wiernym.

    Nie sposób opisać trudu i poświęcenia kapłanów, sióstr zakonnych i ludzi świeckich aby na Pomorzu Zachodnim zaistniał Chrystusowy Kościół. "Tu chcemy służyć Panu" to hasło uroczystości Jubileuszu 50-lecia obecności Kościoła na Pomorzu Zachodnim. Hasło to dobrze streszcza intencje i pragnienia Ludu Bożego, który stanowi parafię M.B. Częstochowskiej w Maszewie.

    W wigilię III Tysiąclecia Chrześcijaństwa dziękowaliśmy za Boże dary Starego Roku i prosiliśmy o światło Ducha Świętego przez Nowy Wiek, aby wiara w Jezusa Chrystusa Jedynego Zbawiciela Świata umacniała się w naszej parafii.

    28.01.2001 r. z inicjatywy prezesa Akcji Katolickiej pana Tadeusza Grochowskiego zawiązała się w naszej parafii Róża Męska Żywego Różańca.

    26.04.2001 r. odbyła się pielgrzymka Żywego Różańca do następujących sanktuariów: Jasna Góra, Kalwaria Zebrzydowska, Kraków Łagiewniki, Wadowice. Pielgrzymi ufundowali dla parafii ornat koloru czerwonego.

    27.05.2001 r. Ks. Bp Marian Błażej Kryszyłowicz przeprowadził wizytację kanoniczną parafii. Spotkał się z wiernymi na wszystkich Mszach św, a po eucharystii o godz. 12:30 odbyło się spotkanie ze wspólnotami Żywego Różańca, rodzicami ministrantów, parafialnym zespołem Caritas, Akcją Katolicką i klubem Seniora.

    26.06.2001 r. odbyły się Maszewski prezentacje piosenki religijnej. Po Mszy św. W kościele na maszewskim rynku wystąpiły zespoły dziecięce i młodzieżowe ze Stargardu, Gryfic, Goleniowa, Dobrej Nowogardzkiej, Marianowa i oczywiście z Maszewa.

    02.09.2001 r. przeprowadzony został remont Kościoła parafialnego. Dokonano wymiany pokrycia dachu nad prezbiterium i zakrystią.

    24.04.2002 r. Ks. Arcybiskup Zygmunt Kamiński udzielił Sakramentu Bierzmowania młodzieży klas III Gimnazjum.

    08.05.2002 r. odbyła się pielgrzymka do Lichenia i Myśliborza. Uczestniczyli w niej wspólnoty Żywego Różańca.

    19.08.2002 r. gościliśmy w naszej parafii pielgrzymów, którzy wędrowali z kamienia Pomorskiego do Myśliborza.

    25.08.2002 r. delegacja rolników z wieńcem dożynkowym uczestniczyła w Diecezjalnych Dożynkach w Pyrzycach.

    06.04.2003 r. parafianie udali się do Seminarium Duchownego w Szczecinie, aby obejrzeć Misterium Męki Pańskiej, które przygotowali klerycy naszego seminarium.

    04.05.2003 r. gościliśmy w naszej parafii Zespół „Serduszka” ze Szczecina.

    15.05.2003 r. do parafii przybył Bp Jan Gałecki, aby udzielić młodzieży Sakramentu Bierzmowania.

    22.06.2003 r. pożegnaliśmy ks. Piotra Szubera, dziękując mu za pracę duszpasterską w naszej parafii i powitaliśmy ks. Pawła Nowotarskiego.

    20.09.2003 r. został przeprowadzony gruntowny remont ogrodzenia wokół kościoła parafialnego.

    01.04.2004 r. parafianie udali się autokarem do Szczecina na film Mela Gibsona „Pasja”.

    29.05.2004 r. o godz. 11:00 w Kołobrzegu diakon Andrzej Jarzyna przyjął święcenia kapłańskie. Z parafii na uroczystość święceń udała się pielgrzymka autokarowa na czele z ks. Proboszczem Janem Żyłą.

    30.05.2004 r. Ks. Neoprezbiter Andrzej Jarzyna w kościele parafialnym o godz. 11:00 odprawił Mszę św. Prymicyjną, dziękując Panu Bogu za dar kapłaństwa. Licznie zgromadzeni wierni po eucharystii otrzymali błogosławieństwo i pamiątkowy obrazek.

    24.09.2004 r. w tym dniu do Częstochowy i Lichenia udała się pielgrzymka autokarowa. Opiekunem duchowym tej pielgrzymki był ks. Paweł Nowotarski.

    29.08.2004 r. odbyły się dożynki diecezjalne, na które udała się delegacja rolników z naszego dekanatu z dożynkowym wieńcem.

    02.04.2005 r. o godz 21:37 odszedł nasz ukochany Rodak Jan Paweł II. Parafianie codziennie zbierali się na modlitwie, aby Bożemu Miłosierdziu polecać Ojca Św. 06 kwietnia została odprawiona uroczysta Msza Św o dar nieba dla zmarłego Ojca Św. Po Mszy św. Wierni oraz delegacje szkół, zakładów pracy i organizacji przed obrazem Ojca Św. Składali kwiaty i znicze, aby w ten sposób podziękować za wszystko co uczynił dla Kościoła, Polski i Świata.

    03.05.2005 r. został poświęcony nowy krzyż przy jeziorze obok młyna. Tej uroczystości towarzyszyły słowa Ojca Św. – „Brońcie Krzyża. Krzyż znak naszej wiary powinien być otoczony czcią, szacunkiem i zatroskaniem”.

    12.05.2005 r. przybył do naszej parafii Ks. Arcybiskup Zygmunt Kamiński, aby udzielić Sakramentu Bierzmowania.

    20.06.2005 r. podczas burzy piorun uderzył w kościół w Radzanku, wyrządzając znaczne szkody. Patron św. Florian czuwał nad świątynią i nie doszło do pożaru. Zakład Ubezpieczeń wypłacił 4000 zł. Dzięki zaangażowaniu parafian, szczególnie Ochotniczej Straży Pożarnej, kościół wrócił do dawnej świetności.

    28.08.2005 r. decyzją Ks. Arcybiskupa do parafii przybył ks. neoprezbiter Paweł Płaczek. Podziękowaliśmy ks. Pawłowi Nowotarskiemu za dwa lata obecności w naszej parafii.

    14.10.2005 r. Szkoła Podstawowa w Maszewi obchodziła 60 – lecie istnienia. W kościele została odprawiona Msza św. dziękczynna.

    08.01.2006 r. w niedzielę o godz. 16:00 odbył się koncert kolęd, na który przybyli licznie wierni. Wystąpiły zespoły: Jesienni Przyjaciele z Goleniowa, zespół Barliniacy z Barlinka, oraz nasza schola parafialna Emaus.

    22.01.2006 r. do naszej parafii przybyli klerycy z Seminarium Duchownego ze Szczecina, aby razem z parafią przeżyć dzień modlitwy o powołania kapłańskie i zakonne.

    22-27.01.2006 r. w drugim tygodniu ferii 16 ministrantów wraz z ks. Pawłem udało się na wypoczynek do Zakopanego.

    29.01.2006 r. podczas mszy św. o godz. 11:00 i 12:30 gościliśmy zespół wokalny "Marudy" z Goleniowa. W ich wykonaniu usłyszeliśmy piękne pastorałki i kolędy.

    Historia parafii pisze się dalej…
 
Dziś jest:

Poniedziałek, 23 Lipca 2018 roku.

Imieniny obchodzą:
Apolinary, Bogna,
Żelisław

Do końca roku zostało162 dni.

Dziś obchodzimy

św. Brygidy, zakonnicy, patronki Europy, święto

Imieniny

Brygidy, Apolinarego

myśl dnia
„Mądrość to cĂłrka doświadczenia.”
Leonardo da Vinci
czytanie

Ga 2, 19-20
Ps 34
J 15, 1-8
liturgia dnia